Snář / Obzor

s bouřkovými mračny – netěš se na dovolenou, nikam nepojedeš
s červánky – máš před sebou hezké časy