Snář / Ostrov

chodit po něm – těš se na štěstí
plout k němu – toužíš po životě v ústraní
kvetoucí – nenech se ničím zastavit a jdi za svým cílem
pustý – dobře zvaž všechny předložené návrhy
ztroskotat u něj – máš štěstí v neštěstí