Snář / Otýpka

Slámy – projdeš nepříjemnými událostmi
dříví – mlčeti zlato
vázat ji – něco tíží tvou duši