Snář / Pálenka

kupovat ji – marně budeš čekat na ohlášenou návštěvu .
nalévat ji – chovej se k druhým tak, jak chceš aby se chovali oni k tobě
pít ji – nauč se střídmosti
rozlít ji – celý den budeš mrzutý