Snář / Paleto

kupovat – chceš něco skrýt před celým světem
mít na sobě – měj konečně rád sám sebe
vidět na někom – nenech se rozladit mrzutostí