Snář / Pantomima

hrát ji – hádky bývají zabijákem přátelství
dívat se na ni – závist ti zatemní mozek