Snář / Papoušek

dostat ho – klame tě blízký přítel
krmit ho – uzavřeš manželství s upovídaným člověkem
mluvící – dozvíš se pomluvy na své chování
křičící – závist tě poškodí
vidět ho – někdo na tebe nastraží past