Snář / Plavat

v čisté vodě – život bez starostí
v kalné vodě – půjdeš hlavou proti zdi
v mělké vodě – nic nepůjde hladce
v silném proudu – prokážeš svou odvahu
pod vodou – neštěstí tě nemine
vidět sám sebe plavat – splní se tvé přání
vidět plavat někoho – nezáviď štěstí jiným, i na tebe se dostane
zachránit tonoucího – vyhneš se nebezpečí