Snář / Plevel

trhat – toužíš po majetku blízké osoby
vidět – nechlub se cizím peřím