Snář / Podpírat se

o někoho – do podnikání se nepouštěj sám
o něco – na všechno si musíš sáhnout
sám podpírat někoho – dokážeš oklamat i sám sebe