Snář / Podzemní chodby

bloudit v nich – zvolíš komplikovanou životní cestu
vidět je – nesnášíš záhady