Snář / Pohřbívat

blízkou osobu – projdeš velkým trápením
někoho cizího – dědictví na tebe čeká
vidět sám sebe – jdeš do neštěstí