Snář / Pokladna

plná – budeš jednat pošetile
prázdná – právem tě budou litovat
vidět ji zamčenou – někdo tě chce zničit
vidět ji vypáčit – na cestě k cíli budeš muset požít i násilí
vypáčit ji sám – pravda vždy vyjde najevo