Snář / Potopit

se sám – nedokážeš se soustředit
být potopen někým – příliš důvěřuješ zrádným lidem
potopit někoho – rád se povyšuješ nad ostatní