Snář / Požár

hasit – snaž se vyhnout hádce
vidět – budeš ctěným občanem
založit – není ti pomoci