Snář / Rajské jablko

jíst – nic tě neodradí od tvého plánu
trhat – s úsměvem jde všechno lépe
zelené – někdo ti nenápadně škodí
nahnilé – varuj se silných slov
malé – hádka s protivnou osobou
velké – budeš ohromen vývojem událostí