Snář / Řepa

cukrová – včas vytušíš nebezpečí
červená – pevné zdraví po celý život
krmná – projdeš velkým utrpením
loupat ji – přítel se od tebe odvrátí
krájet ji – budeš vysmíván
jíst ji – budeš mít finanční problémy
krmit jí dobytek – začni podnikat a zbohatneš
okopávat ji – neodkládej nudnou práci, sama se neudělá
sklízet ji – kdo rychle dává, dvakrát dává