Snář / Roj včelí

slyšet bzučet – marně se ukrýváš před pravdou
vidět letící – ještě je naděje
vidět na stromě – dlouhý život