Snář / Rolník

lelkUjící – netěš se na pohodové dny
mluvit s ním – velké starosti se ti vyhnou
potkat ho – milý dopis
vidět ho pracovat – máš naději na pohodový život
vidět ho odpočívat – láska ti chystá rozčarování