Snář / Rozlévat

mléko – budeš litovat své zbrklosti
olej – hádka s partnerem
vodu – hleď si svého a nestarej se o druhé
víno – jsi marnotratný