Snář / Ruka

pravá – važ si věrného přátelství
levá – budeš čelit zradě
malá – lidé se ti podřizují jen naoko
velká – síla je pádný argument
čistá – všichni tě mají rádi
špinavá – nenech se rozladit pomluvami
oteklá – svou hádavou povahou si komplikuješ život
chlupatá – nejistě tápeš ve svých vztazích
dětská – ve svém zaměstnání budeš spokojený
mrtvoly – starosti tě neopustí
mýt si ji – stálý postup v zaměstnání
spálit ji – někdo se na tebe zlobí
podat ji někomu – získáš nové přátele
zranit si ji – na ulici ti hrozí nebezpečí
ztratit ji – za všech okolností zachovej klid