Snář / Rukavice

oblékat – nerad vyčníváš z davu
svlékat – všude jsi hned doma
mít na rukou nepárové – buď zdvořilejší
ztratit jednu – nebuď roztržitý
najít – nová láska na obzoru