Snář / Rychlík

jet v něm – rád se touláš neznámou krajinou
vidět na nádraží – tvé přání se splní