Snář / Rýma

bát se jí – nic ti není dost dobré
dostat ji – lehká nemoc