Snář / Šachy

hrát – tvé plány jsou reálné
učit se hrát – marně se namáháš
být šachovým rozhodčím – neumíš se podřídit
zúčastnit se šachového turnaje – na radu se zeptej svého srdce