Snář / Safír

darovat – přehodnoť své rozhodnutí
dostat – někdo si chce vynutit tvou přízeň
nosit – zavdáš důvod k pomluvám
najít – jsi hodný člověk
hledat – zabýváš se malichernostmi
ztratit – nezapomeň se zeptat na názor partnera