Snář / Šašek

být jím – umíš se smát sám sobě
chovat se jako on – marně skrýváš svou nejistotu
vidět ho – nenech se ani posměchem odradit od svého úmyslu