Snář / Saze

poletující – úspěch není zárukou osobního štěstí
vymetat z kamen – rázně zakroč proti pomluvám