Snář / Sbírat

něco – odměna ti bude vyměřena podle množství tvé skutečné práce
klepy – chceš být někým jiným