Snář / Šeřík

cítit jeho vůni – raduješ se z falešných citů
dostat – je proč tě obdivovat
darovat – chceš si někoho příznivě naklonit
trhat – zamysli se znovu nad sebou
vidět ve váze čerstvý – poznáš pravou lásku bez zábran
zvadlý – tvé vyznání nebude vyslyšeno