Snář / Slabikář

číst – špatně využíváš své znalosti
dát si z něj číst – neumíš být důsledný
vidět – dočkáš se pocty