Snář / Slaměná střecha

stát pod ní – chraň své soukromí
vidět ji v plamenech – nepouštěj si nikoho příliš k tělu