Snář / Slunečnice

vidět kvetoucí na poli – budeš milovat nemilován
ve váze – domov je ti vším
zvadlé – je konec nadějím na lásku