Snář / Spála

onemocní-Ii někdo z rodiny – neber si práci navíc, ale raději odpočívej
mít ji sám – hádka v rodině