Snář / Statek

koupit – nemáš proč si stěžovat
mít svůj – vše půjde hladce
prodat – ztráta na majetku
zdědit – nebraň se nabídce ke spolupráci