Snář / Stodola

plná – rozmnožíš svůj majetek
prázdná – marně si děláš naději na vytouženou lásku