Snář / Tele

vidět na pastvě – budeš snášet posměch
vidět porážet – dal sis špatné předsevzetí
jíst telecí maso – nemocným uzdravení