Snář / Teploměr

odečítat z něj teplotu – máš obavy o své zdraví
rozbít – je ti nepříjemná něčí pozornost
sklepávat – přetrhneš pevné pouto
vidět – nauč se spoléhat jen sám na sebe