Snář / Testament

číst něčí – nedokážeš se soustředit
dělat svůj – přijde odměna za dobrý skutek
najít něčí – konej dobro a ono se ti vrátí
zatajit něčí – marně skrýváš svou zlost