Snář / Tlouct

do něčeho – marně se domáháš pozornosti
něčím – nenech zlost cloumat svým majestátem
slyšet odněkud tlučení – stálé hádky se sousedy