Snář / Turista

být jím – těžké starosti dolehn
potkat ho – nevšímej si posměškU na tvou hlavu a jdi stále dál
požádat ho o pomoc – budeš mít štěstí