Snář / Urna

prázdná – někdo se těší na tvou smrt
s popelem blízké osoby – úmrtí v rodině
bez jména – rád chodíš na cizí pohřby