Snář / Utopit

se – nebudeš šťastný ve svém manželství
vidět někoho – s lakomcem není lehké vyjít