Snář / Věnec

myrtový – někdo tě chce rozeštvat s přítelem
květinový – ještě dlouho nenajdeš lásku podle svých přestav
slaměný – s partnerem se na přechodnou dobu rozejdeš
vavřínový – vybojuješ slavné vítězství
zlatý – životní štěstí najdeš na dalekém ostrově
z listů – vždy zvolíš správné řešení
z jehličnatých větviček – úmrtí v rodině
pestrý z různých materiálů – náhlé úmrtí ve vzdáleném příbuzenstvu