Snář / vidět něčí – každý z

vidět vlastní – pýcha předchází pád