Snář / Vydra

chytat ji – ještě se nevzdávej, blíží se pomoc
vidět ji – budeš žít v hanbě