Snář / Zachránit

sebe – jsi přehnaně podezíravý
něco – neodmítej pozvání na večeři
někoho – tvé obchody půjdou velmi dobře