Snář / Zákaz

kouření – v ničem si nenecháš poradit
mluvení – rád bavíš celou společnost
vstupu – proč se ještě vnucuješ
porušit ho – vyhýbej se neznámým výrazům
vyslovit ho – mluv tak, aby ti každý rozuměl