Snář / Zbabělec

být jím – budeš pochválen za svou odvahu říkat pravdu
vidět někoho jiného – nedávej najevo strach