Snář / Zbrojnice

otevřená – nečekané setkání po létech
zavřená – nenech se strhnout k intrikám